European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

25. výročie : Slovensko-rakúske ekonomické fórum
26. apríla sa konalo v hoteli Falkensteiner, Bratislava, slovensko-rakúske podnikateľské fórum za účasti prezidentov oboch krajín a popredných predstaviteľov obchodných komôr.

Toto unikátne podujatie organizované pri príležitosti 25. výročia bilaterálnych vzťahov našich krajín však prinieslo oveľa viac, než len praktické potvrdenie myšlienky, že hranice medzi národmi kultivujúcimi príkladné susedské vzťahy sú prežitkom.

Obaja prezidenti vo svojich prejavoch ocenili nadštandardnú úroveň vzájomnej spolupráce a vyzdvihli dôležitosť aktivít prispievajúcich k zbližovaniu európskych národov. Slovami prezidenta Kisku: "Spájajme sa a zdieľajme naše najlepšie skúsenosti. Využime blízkosť našich hlavných miest, ktorá vytvára možnosti dalšieho rastu. Treba ich chytit pevne do rúk a íst za nimi." [1]

ECo-C Slovensko je hrdé, že môže svojím dielom taktiež prispievať k tomuto rozvoju prostredníctvom Európskeho komunikačného certifikátu, ktorého cieľom je najmä zjednodušenie prístupu slovenských občanov ku európskemu trhu práce.

[1] https://www.etrend.sk/ekonomika/andrej-kiska-rakusko-je-silny-a-stabilny-partner-slovenska.html


Martin Kostolanský (ECo-C Slovensko), Christoph Leitl (Prezident rakúskej hospodárskej komory), Leopold Kaiblinger (ECo-C Austria)
Vladimír Slezák (Slovenská obchodná a priemyselná komora), Martin Kostolanský (ECo-C Slovensko)